atekt
gor
zoom
desno
info
dol
center
levo

FLEXIBLE HIGH-RISE

PRILAGODLJIVA VISOKA STAVBA

2018, študija 

Študija fleksibilnosti 40 visokih stavb in zasnova prilagodljive visoke stavbe na podlagi ugotovitev študije. Dvojna obodna konstrukcija omogoča popolnoma prost osrednji tloris in služi kot ogrodje funkciji v notranjosti stavbe, ki sicer primarno ni definirana. Visoka stavba se prilagaja potrebam uporabnikov, program se odraža na fasadah. 
*vizualizacije: Tim Zrimšek

opis

HIŠA ŠPORTA

2020, Domžale, idejna zasnova

Športni center vsebuje inovativno večnamensko športno dvorano in spremljevalni programa. Zaradi urbanističnih pogojev mora biti stavba nizka, zato je delno vkopana, streha pa zasnovana kot obešena konstrukcija. Tako lahko premošča velike razpone preko športnih igrišč, hkrati pa ohranja nizko statično višino in izraža dinamičnost programa.

HIŠA BETONSKIH JEDER

HIŠA BETONSKIH JEDER

2021, Ljubljana, projekt za izvedbo

Stanovanjski prostor v nadstropju je skoraj v celoti definiran z nosilnimi betonskimi jedri, predelne stene od odprtega, pretočnega bivalnega prostora ločujejo samo dve spalnici. Servisni program (kopalnica, WC, stopnišče, dvigalo, kamin...) je skrit v betonska jedra, uporabna površina se “ovija” okoli betonske kontrukcije. V središču tlorisa se med jedri formira veža, ki stavbo povezuje tako po horizontali kot po vertikali. 
*vizualizacije: Tim Zrimšek

ATEKT

ATEKT
objektivna arhitektura

Arhitekturni biro ATEKT se ukvarja s projektiranjem enodružinskih hiš, večstanovanjskih stavb in večjih javnih objektov. 

idejne zasnove - IZP
pridobitev gradbenih dovoljenj - DGD
projekti za izvedbo - PZI
lokacijske preveritve - LP

 

 

FRCADA

HIŠA OPN

2021, Hrastnik pri Trojanah, idejna zasnova

Zasnovo hiše v celoti določajo zahteve OPN-ja - razmerje gabaritov 2:3, širina frčade max. 1/3 širine fasade. Tloris je zato zasnovan na kvadratni mreži 2x3. Razporeditev prostorov sledi omenjeni konstrukcijski mreži v vseh etažah. V nadstropju frčada, zaradi navezovanja prostorov na določeno razmerje gabaritov, na obeh strešinah zavzema celotno širino prostorov (spalnica, kopalnica). Etaže povezuje krožno stopnišče postavljeno v stičišče mreže. 

3-6 stanovanjska stavba opis

3-6 STANOVANJSKA STAVBA

2017, Ljubljana, projekt za izvedbo

Projekt je v zasnovan na kvadratni mreži a*a, z gabariti 4a*3a. Fleksibilnost tlorisa troetažne stavbe s terasasto mansardo omogoča delitev vsake etaže na dve stanovanji, kar pomeni, da je objekt lahko 3-6 stanovanjski. 

HIŠA MEDETAŽ

HIŠA MEDETAŽ

2020, Ljubljana, idejna zasnova

Sredinska betonska "hrbtenica" hišo povezuje in vsebuje ves servisni program. Iz stopniščnih podestov se dostopa do bivalnih/spalnih površin na vsaki strani. Logika dvoramnega stopnišča s podesti določa, da so uporabne površine na obeh straneh servisnega pasu med seboj zamaknjene za pol etaže. Odprtine v servisnem jedru v širini podestov omogočajo vizualno povezavo med nasprotnimi medetažami. 

opis

DOZIDAVA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE

2022, Ljubljana, natečaj (priznanje)

Objekt je jasno deljen na dva dela - dvoetažni laboratorijski in troetažni javni/pisarniški. Konstrukcija stavbe je v celoti lesena, veliki razponi v laboratorijih omogočajo fleksibilnost. Ponavljajoča konstrukcijska mreža omogoča modularno izvedbo ALU/steklene fasade.
*soavtor: Tim Zrimšek

text

po spletni strani se premikaj s pritiski na gumbe GOR / DOL / LEVO / DESNO / ATEKT / INFO / CENTER 
ali s potegom / dvojnim klikom miške

hiša leseni okvirji opis

HIŠA LESENIH OKVIRJEV

2020, Mačkovec pri Dvoru, gradnja

Okvirji iz lepljenega lesa predstavljajo primarno konstrukcijo stavbe. Edini ožji razmak med dvema okvirjema nakazuje zunanji prehod, ki hišo deli na stanovanjski in tehnični del. Konstrukcijska zasnova okvirja, ki je sestavljen iz glavnega okvirja, dveh povezovalnih škarij in dveh sredinskih stebrov, določa razporeditev tlorisa, ki je deljen na pasove - “povezovalni” pas na sredini in spalni (+ stopnišče) in bivalni pas (+ kopalnica) na straneh. 

hiša terase spalni del

HIŠA STEBROV IN PLOŠČ

2019, Ljubljana, projekt za izvedbo 

Dvoetažna stavba omogoča delitev na stanovanjske enote tako po vertikali kot po horizontali. To omogoča fleksibilna armiranobetonska okvirna konstrukcija stebrov in plošč. Štiridelna okna, vsa širine razmaka med stebri, poudarjajo konstrukcijsko zasnovo stavbe tako iz notranjosti kot iz zunanjosti.

opis avtobusna postaja ljubljana

AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA

2022, Ljubljana, natečaj (2. nagrada)

30 avtobusnih peronov v odprtem pritličju med seboj povezuje galerijska promenada z mešanim programom. Celoten objekt nadkrivajo trije pisarniški volumni. Na stiku avtobusne postaje in nove železniške postaje nad tiri se pisarniški volumen dvigne in nakaže prehod med objektoma. 
*soavtor: Tim Zrimšek

TERASE 180

TERASE 180° 

2020, Portorož, idejna zasnova

Projekt je zasnovan za lokacije na pobočju. Z nalaganjem in zamikanjem terasastih etaž stavba sledi naklonu terena. Ena stanovanjska enota je deljena na dva nivoja - bivalni in spalni, ki se odpirata na plažo, bazen in zelenje. Konstrukcija navzgor obrnjenih nosilcev (stene bazena in zelenja), omogoča popolnoma prosto fasado bivalnega dela s 180° pogledi in poljubno nalaganje enot po vertikali.